W związaku ze złożeniem wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 o dofinansowanie prosimy o składanie ofert.

Tytuł projektu " Wzrost konkurencyjności firmy LIBEDOR poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia".

Specyfikacja maszyn oraz urządzeń do zakupu w zakładce ZAMÓWIENIA. 

" Inwestujemy w Twoją przyszłość "