Zaczęliśmy zastanawiać się jak można by wykorzystać zdobytą wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

 

Jeżeli nie w produkcji to w jaki?

 

Tak narodził się pomysł organizowania szkoleń dla ludzi mających podobne problemy, a potrafiących zdobytą wiedzę zaangażować w swoją działalność.

 

Działalność szkoleniową naszej firmy chcemy oprzeć na szerokiej współpracy z firmami dostarczającymi oprogramowanie komputerowe, obrabiarki, narzędzia i wyposażenie obróbkowe oraz przyrządy pomiarowe. Prowadzone są rozmowy z wybranymi firmami, których efektem jest deklarowana chęć współpracy potwierdzona listami intencyjnymi. Firmy te oprócz bezpośredniego wsparcia w wiedzy chcą do naszego centrum szkoleniowego kierować strumienie własnych klientów na szkolenia. Jest to dla nich wygodne, gdyż w swojej bieżącej działalności brakuje im czasu na prowadzenie instruktaży oraz szkoleń operatorskich na poszczególnych etapach zaawansowania.
Daje to duże pole do popisu w zakresie uświadomienia zarządom tychże firm możliwości zastosowania i wykorzystania technik CNC, projektowania CAD i generowania programów obróbkowych przy wykorzystaniu systemów CAM. Mając odpowiednie zaplecze będziemy mogli organizować komercyjne konferencje, sympozja i wykłady często finansowane przez zainteresowane firmy chcące sprzedać swój produkt na które zapraszani będą przedsiębiorcy z naszego rejonu.

 

Nowoczesne projektowanie jest tak uniwersalne, że można praktycznie zastosować je w każdej dziedzinie przemysłu i naszego życia. Pozostałe tematy szkoleń jak metaloplastyka, szkolenia spawalnicze, z zakresu metalizacji natryskowej, szybkiego prototypowania także są doskonałym gruntem do zaprezentowania wszystkim zainteresowanym możliwości w zakresie zwiększenia możliwości wytwórczych, poprawy wydajności, a nawet osiągnięcie efektów niemożliwych do osiągnięcia stosują tradycyjne techniki. Przykładem mogą być szkolenia spawalnicze, gdzie wykorzystanie urządzeń programowanych pozwala osiągnąć operatorowi efekty w zakresie spawania trudnych materiałów niemożliwych w przypadku stosowania urządzeń tradycyjnych.