" Inwestujemy w Twoją przyszłość" 

 

Firma LIBEDOR S.C. P. Zgorzelski, L. Zgorzelska z siedzibą w Kluczborku zaprasza do składania ofert na dostawę urzadzeń w ramach projektu " Wzrost konkurencyjności firmy LIBEDOR poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposazenia" , numer projektu WND-RPOP.01.01.02-16-133/14

Szczegóły w załączeniu. 

 Dopuszcza się składanie ofert łącznych oraz osobno na kazde urządzenie. 
 
Uwaga:
Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 19.06.2015.